Văn phòng cho thuê đường Bà Huyện Thanh Quan

Văn phòng cho thuê đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 6