Văn phòng cho thuê đường Bạch Mã

Văn phòng cho thuê đường Bạch Mã, Quận 10, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1