Văn phòng cho thuê đường Cao Thắng

Cao ốc văn phòng cho thuê trên tuyến đường Cao Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 9