Văn phòng cho thuê đường Đặng Thai Mai

Văn phòng cho thuê đường Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1