Văn phòng cho thuê đường Đào Duy Anh

Văn phòng cho thuê đường Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 9