Văn phòng cho thuê đường Đoàn Như Hài

Văn phòng cho thuê đường Đoàn Như Hài, Quận 4, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2