Văn phòng cho thuê đường Đoàn Văn Bơ

Cao ốc văn phòng cho thuê tại tuyến đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Tp.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3