Văn phòng cho thuê đường Hồ Bá Kiện

Cao ốc văn phòng cho thuê đường Hồ Bá Kiện, Quận 10, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 4