Văn phòng cho thuê đường Hoàng Dư Khương

Văn phòng cho thuê đường Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1