Văn phòng cho thuê đường Hồng Lĩnh

Văn phòng cho thuê đường Hồng Lĩnh, Quận 10, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2