Văn phòng cho thuê đường Khánh Hội

Văn phòng cho thuê đường Khánh Hội, Quận 4, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3