Văn phòng cho thuê đường Kỳ Đồng

Văn phòng cho thuê đường Kỳ Đồng, Quận 3, TP.HCM - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1