Văn phòng cho thuê đường Lũy Bán Bích

Văn phòng cho thuê đường Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2