Văn phòng cho thuê đường Ngô Gia Tự

Văn phòng cho thuê đường Ngô Gia Tự, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 4