Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Đăng Giai

Danh sách các cao ốc văn phòng cho thuê trên tuyến đường Nguyễn Đăng Giai, Quận 2, Tp.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1