Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Hoàng

Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Hoàng, Quận 2, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1