Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Khoái

Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Khoái, Quận 4, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2