Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Ngọc Lộc

Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Ngọc Lộc, Quận 10, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1