Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Sơn

Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1