Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Tất Thành

Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Tất Thành, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2