Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Thế Truyện

Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1