Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Thượng Hiền

Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1