Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Trường Tộ

Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 4