Văn phòng cho thuê đường Quốc Lộ 1A

Văn phòng cho thuê đường Quốc Lộ 1A, Quận 12, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1