Văn phòng cho thuê đường Quốc Lộ 50

Văn phòng cho thuê đường Quốc Lộ 50, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1