Văn phòng cho thuê đường Thành Thái

Văn phòng cho thuê đường Thành Thái, Quận 10, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3