Văn phòng cho thuê đường Tôn Đản

Văn phòng cho thuê đường Tôn Đản, Quận 4, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2