Văn phòng cho thuê Phường 03 - Quận Tân Bình

Phường 3 Quận Tân Bình có diện tích 0,26 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1