Văn phòng cho thuê Phường 01 - Quận 10

Phường 1 có diện tích 0,21 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1