Văn phòng cho thuê Phường 01 – Quận 3

Phường 1 là một trong 14 phường tại Quận 3. Phường 1 có diện tích 0,15 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2