Văn phòng cho thuê Phường 01 – Quận 4

Phường 1 là một trong số 15 phường tại Quận 4. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 6