Văn phòng cho thuê Phường 01 - Quận 5

Phường 1 có diện tích 0,43 km² - Dân số năm 2015 là 23.925 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2