Văn phòng cho thuê Phường 01 - Quận Phú Nhuận

Phường 1 Quận Phú Nhuận có diện tích 19,96 km2. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2