Văn phòng cho thuê Phường 01 - Quận Tân Bình

Phường 1 Quận Tân Bình có diện tích 0.362 km2. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 11