Văn phòng cho thuê Phường 10 - Quận 10

Phường 10 có diện tích 0,19 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1