Văn phòng cho thuê Phường 11 - Quận 5

Phường 11 có diện tích 0,31 km² - Dân số năm 2015 là 15.938 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 6