Văn phòng cho thuê Phường 11 - Quận 8

Phường 11 có diện tích 0,27 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1