Văn phòng cho thuê Phường 12 - Quận 10

Phường 12 có diện tích 1,29 km² - Dân số năm 2015 là 2889 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 17