Văn phòng cho thuê Phường 12 – Quận 4

Phường 12 với diện tích 0.4213 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 20