Văn phòng cho thuê Phường 12 - Quận Phú Nhuận

Phường 12 Quận Phú Nhuận có diện tích 0,16 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 5