Văn phòng cho thuê Phường 12 - Quận Tân Bình

Phường 12 có diện tích 1,44 km² - Dân số năm 2015 là 31.628 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 36