Văn phòng cho thuê Phường 13 – Quận 10

Phường 13, Quận 10 có diện tích 0,47 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 4