Văn phòng cho thuê Phường 13 – Quận 11

Phường 13 có diện tích 0,18 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1