Văn phòng cho thuê Phường 13 - Quận Tân Bình

Phường 13 có diện tích 1,18 km² - Dân số năm 2015 là 49.828 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 14