Văn phòng cho thuê Phường 14 – Quận 10

Văn phòng cho thuê Phường 14, Quận 10, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 12