Văn phòng cho thuê Phường 14 - Quận 5

Phường 14 có diện tích 0,28 km² - Dân số năm 2015 là 2185 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2