Văn phòng cho thuê Phường 14 - Quận Phú Nhuận

Phường 14 Quận Phú Nhuận có diện tích 0,15 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3