Văn phòng cho thuê Phường 15 – Quận 10

Phường 15 có diện tích 0,77 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 10