Văn phòng cho thuê Phường 15 – Quận 11

Phường 15 có diện tích 0.81 km². Dân số năm 2015 là 21.859 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 4