Văn phòng cho thuê Phường 15 - Quận Phú Nhuận

Phường 15 có diện tích 0,23 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 6